stookonderzoek aan 12 (nieuwe) glazuren
oxiderend gestookt in de Raku oven
op pot 033001 zijn de 12 glazuren aangebracht.
Op de bovenste foto (op de voorgrond) is rechts het witte vlak zichtbaar waarbij uiterst rechts proef 1 is aangebracht en uiterst links proef 6 (in het groene vlak).
op de onderste foto zijn de proeven 7 (rechts) en 12 (links) aangebracht.
Het verscil in de resultaten is gering!

vorige volgende pagina