stookonderzoek aan 12 (nieuwe) glazuren
reducerend gestookt in de Raku oven
Er zijn 4 glazuren aangebracht op pot 032530. Op de voorgrond rechts proef 7 met hoog gehalte aan Ca-boraat (verhouding NS/CaB=1/2) en links proef 9 met een laag gehalte aan Ca-boraat.(verhouding NS/CaB=2/1)
Een hoog gehalte aan Ca-boraat is gunstig voor de roodverschuiving.

Op de onderste foto is op de voorgrond rechts proef 10 met een hoog gehalte aan Colemaniet (verhouding NS/Col=1/2) en links proef 12 met een laag gehalte aan Colemaniet (verhouding NS/Col=2/1)
Een hoog gehalte aan Colemaniet is gunstig voor de roodverschuiving
Nu blijkt Colemaniet als bron voor het boraat krachtiger te zijn voor de roodverschuiving!

vorige volgende pagina