a b c d 1 2 3 4 5  
1 A ferro frit 3110 261 90,0   Hier links staat de inweegtabel
2 A ferro frit 3124 193,1   44,5 8,0   aan de linkerkant de grondstoffen uit het 
3 A gillespie borate 174,9   30,0 52,6 14,0   artikel van Ceramic Daily
4 A F4 Feldspar 516,5   46,0 20,0   (de grondstoffen zijn eerst in de database
5 A zircopax 91,6   10,0 9,0   opgenomen)
6 A cornwall stone 741,3   46,0   Rechts staan de recepten
7 1,1 calcium carbonaat (krijt) 100,1   9,5  
8 1,0 dolomiet 184   12,0  
9 1,4 kaolien (china clay) 258 10,0 13,0 21,0 5,0 10,0   Door een druk op de macroknop
10 0,7 kwarts (flint,silica) 60   11,0 26,4 8,0   start de berekening van de Segerformule
11 1,1 bentoniet 378   7,5  
12 12,8 magnesium carbonaat licht 84   5,0   Na enkele seconden is dit gedaan
13 10,3 zink oxide 81   5,5   en krijgt men de segerformule
14 2,0 wollastoniet 116   10,0   Deze staat hieronder
                   
Linksonder staat de Segerformule berekend
molweight 286 341 302 240 198   uit de grondstoffen van Ceramic Daily
lin exp 10^-6 Appen 9,2 6,3 5,0 6,8 6,4   Daarnaast staat de Segerformule berekend uit
lin exp 10^-6 W+S 9,3 8,1 6,0 7,5 7,9   de "eigen" grondstoffen
surface tension (mN/m) 329 363 357 353 389   De verschillen zijn minimaal
base Sun 87,0 89,8 86,5 81,8 82,9  
base Dietzel 1,32 1,28 1,27 1,26 1,23  
prijs/kg (incl BTW)            
SEGER FORMULE oorspronkelijk berekende segerformule nieuw berekende segerformule
basic                      
Na2O 0,64 0,27 0,11 0,22 0,10   0,65 0,24 0,11 0,21 0,10
K2O 0,06 0,09 0,02 0,04   0,06 0,12 0,03 0,05
MgO   0,11 0,17 0,30     0,11 0,17 0,30
CaO 0,29 0,53 0,72 0,60 0,55   0,29 0,53 0,72 0,60 0,55
ZnO   0,16     0,16  
                       
amphoteric                      
Al2O3 0,21 0,55 0,30 0,18 0,25   0,20 0,56 0,30 0,18 0,25
B2O3 0,10 0,41 0,62 0,34 0,16   0,09 0,42 0,62 0,34 0,17
                       
acid                      
SiO2 3,25 3,28 2,53 2,02 1,77   3,28 3,32 2,53 2,03 1,76
ZrO2   0,18 0,11     0,18 0,11  
                       
                       
bepalen recept uit opgegeven segerformule
NUM Na2O K2O MgO CaO ZnO   Al2O3 B2O3   SiO2 ZrO2
   
In de sheet van Seger naar grondstoffen                        
geeft men van een recept de formule en nu 1 0,64 0,06 0,29   0,21 0,1 3,25  
kan men een nieuw recept bepalen. 2 0,27 0,09 0,11 0,53   0,55 0,41 3,28  
Deze staan hieronder. 3 0,11 0,17 0,72   0,3 0,62 2,53 0,18
4 0,22 0,02 0,6 0,16   0,18 0,34 2,02 0,11
5 0,1 0,04 0,3 0,55   0,25 0,16 1,77  
                       
1 2 3 4 5
Omdat men de prijs van
nummer 1 2 3 4 5 de eigen grondstffen kent is deze uit te rekenen
prijs/kg 8,94 1,78 2,99 3,88 1,53 Zie de grote verschillen in prijs tussen de
mol % afwijking tov opgave 0,44 1,302 0,024 0,635 0,669 verschillende recepten
alkali boor silicaat 1451 25,9 Als men de formule uit een recept kent dan
alkali fritte 3110 90,1 zijn er meerdere mogelijkheden om deze formule
calcium boraat fritte 3221 2,7 te benaderen.
dolomiet 5,6 9,6 24,2 Hier is er steeds maar 1 gegeven
kaolien (china clay) 9,9 18,6 23,6 11,7 13,6
kwarts (flint,silica) 23,4 27,3 8,5 22,4 Om van een formule een recept te maken vereist
nephelien syeniet North Cape 32,9 11,8 23,3 enige oefening.
ulexiet 12,0 17,5 7,6 Het programma "helpt" bij de keuze van de
wollastoniet 7,4 9,2 28,5 8,9 grondstoffen en de daarbij behorende gewichten
zink oxide 5,4
zircoonsilicaat 10,1 8,3