stookonderzoek aan de 12 basisglazuren
reducerend gestookt in de Raku oven
linker plaat zonder en rechter plaat met toevoeging van 5% tinoxide
glazuurnummer per plaat links 1-6, rechts 7-12
Reductie geeft steeds een roodverschuiving maar veel sterker als tinoxide is toegevoegd
Opvallend is dat glazuur 2 en 6 nog zo groen zijn, beiden zijn gemaakt met colemaniet, maar dat zijn ook de nummers 10,11 en 12 ( rechts onderaan) en de laatste 2 zijn wel rood!
Hier is dus meer aan de hand!

vorige volgende pagina